การกำหนดกรอบ

margin
margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left
ตัวอย่าง
body {
margin-top: 5px;
margin-right: 5px;
margin-bottom: 5px;
margin-left: 5px;
}

padding
padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
ตัวอย่าง
table {
padding-top: 5px;
padding-right: 5px;
padding-bottom: 5px;
padding-left: 5px;
}

border
การกำหนดขนาดของเส้นขอบ border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width
การกำหนดขนาดของเส้นขอบทั้งสี่ด้านในครั้งเดียว border-width
ค่าที่กำหนดคือ
thin เส้นบาง
medium เส้นขนาดกลาง
thick เส้นหนา
ค่าความกว้าง
ตัวอย่าง
table {
border-top-width: thin;
border-right-width: medium;
border-bottom-width: thick;
border-left-width: 5px;
}

table {
border-width: 5px;
}

การกำหนดสีของเส้นขอบ border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color
การกำหนดสีของเส้นขอบทั้งสี่ด้านในครั้งเดียว border-color
ค่าที่กำหนดคือ ค่าของสี อาจเป็นค่าที่กำหนดมาแล้วเช่น white เลขฐานสิบหกเช่น #ffffff หรือใช้ rgb ในการกำหนด
ตัวอย่าง
table {
border-top-color: white;
border-right-color: #ff0000;
border-bottom-color: rgb(255,0,0);
border-left-color: rgb(100%, 0%, 0%);
}

table {
border-color: #ffffff;
}

การกำหนดลักษณะของเส้นขอบ border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style
การกำหนดลักษณะของเส้นขอบทั้งสี่ด้านในครั้งเดียว border-style
ค่าที่กำหนดคือ none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset
ตัวอย่าง
table {
border-top-style: none;
border-right-style: dotted;
border-bottom-style: solid;
border-left-style: double;
}

menu css