การกำหนด background

การกำหนด property ต่างๆ ของ background ภายในบรรทัดเดียว
รูปแบบคือ background: background-color background-image background-repeat background-attachment background-position
ตัวอย่างการกำหนด background ให้กับ body

body
{
background : orange url(background1.gif) no-repeat fixed top ;
}

จากตัวอย่างจะมีค่าเท่ากับกำหนดแบบยาวคือ

body
{
background-color : orange;
background-image : url(background1.gif) ;
background-repeat : no-repeat;
background-attachment : fixed;
background-position : top;
}

กลับ menu css